گالری تصاویر
پیوندهای مهم

وزارت امور خارجه
تماس با بخش كنسولی

                                                                     

پاسخگویی تلفنی بخش کنسولی برای انجام خدمات کنسولی حوزه برلین در روزهای كاری هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت ١٤:٠٠ الی ۱۶:٠٠

 

امور دانشجویی:

030-84353134

 

امور روادید و اسناد تجاری:

030-84353145

 

امور سجلی (و وکالتنامه):

030-84353140

 

امور گذرنامه:

030-84353135

 

رسیدگی به شکایات:

030-84353175

 

مراجعه حضوری در روزهای كاری هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت ٨:٣٠ تا ١٢:٠٠ به غیر از روزهای تعطیل به شرح زير است.

 

- جدول تعطیلات رسمی سفارت و سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در آلمان در سال ١٣٩٥:

ردیف

روز

تاریخ شمسی

تاریخ میلادی

مناسبت ایرانی

مناسبت آلمانی

١

دوشنبه

١٣٩٥/٠١/٠٢

21.03.2016

روز دوم عيد نوروز

-

٢

جمعه

١٣٩٥/٠١/٠٦

25.03.2016

-

كارفرايتاگ

٣

دوشنبه

١٣٩٥/٠١/٠۹

28.03.2016

-

عيدپاك

٤

پنجشنبه

١٣٩٥/٠١/١٢

31.03.2016

روز جمهوری اسلامي ايران

-

٥

جمعه

١٣٩٥/٠١/١٣

01.04.2016

روز طبيعت

-

٦

پنجشنبه

١٣٩٥/٠٢/٠٢

21.04.2016

ولادت امام علی (ع)

-

٧

پنجشنبه

١٣٩٥/٠٢/١٦

05.05.2016

مبعث رسول اكرم (ص)

عروج حضرت مسيح

٨

دوشنبه

١٣٩٥/٠٢/٢٧

16.05.2016

-

عید روح القدس

٩

جمعه

١٣٩٥/٠٣/١٤

03.06.2016

رحلت امام خمینی (ره)

-

١٠

دوشنبه

١٣٩٥/٠٤/٠٧

27.06.2016

شهادت امام علی (ع)

-

١١

چهارشنبه

١٣٩٥/٠٤/١٦

06.07.2016

عيد سعيد فطر

-

١۲

دوشنبه

١٣٩٥/٠۶/۲۲

12.09.2016

عيد سعيد قربان

-

١٣

سه‌شنبه

١٣٩٥/٠۶/۳۰

20.09.2016

عید سعید غدير خم

-

١٤

دوشنبه

١٣٩٥/٠٧/١٢

03.10.2016

-

روز وحدت آلمان

١٥

سه‌‌شنبه

١٣٩٥/٠٧/٢۰

11.10.2016

تاسوعای حسینی

-

١٦

چهارشنبه

١٣٩٥/٠٧/٢١

12.10.2016

عاشورای حسيني

-

١٧

دوشنبه

١٣٩٥/٠٩/٠٨

28.11.2016

رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

-

١٨

چهارشنبه

١٣٩٥/٠٩/١٠

30.11.2016

شهادت امام رضا (ع)

-

١٩

جمعه

۱۳۹۵/۱۰/۰٦

26.12.2016

-

روز دوم كريسمس

٢۰

جمعه

۱۳۹۵/۱۱/۲۲

10.02.2017

پیروزی انقلاب اسلامی ایران

-

 

- جدول تعطیلات رسمی سفارت و سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در آلمان در سال ١٣٩۶:

ردیف

روز

تاریخ شمسی

تاریخ میلادی

مناسبت ایرانی

مناسبت آلمانی

١

سه‌‌شنبه

١٣٩٦/٠١/٠١

21.03.2017

روز اول عيد نوروز

-

٢

چهارشنبه

١٣٩٦/٠١/٠٢

22.03.2017

روز دوم عيد نوروز

-

٣

سه‌‌شنبه

١٣٩٦/٠١/٢٢

11.04.2017

ولادت امام علی (ع)

-

٤

جمعه

١٣٩٦/٠١/٢٥

14.04.2017

-

كارفرايتاگ

٥

دوشنبه

١٣٩٦/٠١/٢٨

17.04.2017

-

عيدپاك

٦

سه‌‌شنبه

١٣٩٦/٠٢/٠٥

25.04.2017

مبعث رسول اكرم (ص)

-

٧

جمعه

١٣٩٦/٠٢/٢٢

12.05.2017

ولادت حضرت قائم (عج)

-

٨

پنجشنبه

١٣٩٦/٠٣/٠٤

25.05.2017

-

عروج حضرت مسيح

٩

دوشنبه

١٣٩٦/٠٣/١٥

05.06.2017

-

عید روح القدس

١٠

جمعه

١٣٩٦/٠٣/٢٦

16.06.2017

شهادت امام علی (ع)

-

١١

دوشنبه

١٣٩٦/٠٤/٠٥

26.06.2017

عيد سعيد فطر

-

١۲

پنجشنبه

١٣٩٦/٠٤/٢٩

20.07.2017

شهادت امام جعفر صادق (ع)

-

١٣

جمعه

١٣٩٦/٠٦/١٠

01.09.2017

عيد سعيد قربان

-

١٤

سه‌‌شنبه

١٣٩٦/٠٧/١١

03.10.2017

-

روز وحدت آلمان

١٥

پنجشنبه

١٣٩٦/٠٨/١٨

09.11.2017

اربعين حسینی

-

١٦

جمعه

١٣٩٦/٠٨/٢٦

17.11.2017

رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

-

١٧

چهارشنبه

١٣٩٦/٠٩/١٥

06.12.2017

ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

-

١٨

دوشنبه

١٣٩٦/١٠/٠٤

25.12.2017

-

روز اول كريسمس

١٩

دوشنبه

١٣٩٦/١٠/١١

01.01.2018

-

سال جديد ميلادی

٢۰

سه‌‌شنبه

١٣٩٦/١٢/٢٩

20.03.2018

روز ملی شدن صنعت نفت

-

 
اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهورﯼ اسلامی‌ ايران