سفارت ایران در برلین

سفارت ایران در برلین

گالری تصاویر
سفیر وزرای خارجه ایران و آلمانوزرای خارجه ایران و آلمانوزرای خارجه ایران و آلمانوزرای خارجه ایران و آلمان
پیوندهای مهم

دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور خارجه
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونیخ
رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین
اکانت توییتر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین
منشور حقوق شهروندی- سفارت ایران برلین
آدرس سفارت ایران در برلین
تایید اسناد تجاری

تائيد اسناد تجاري و تصديق گواهي امضاء اسناد تجاري شامل صورتحساب فروش ، گواهي مبدآ كالا ، گواهي بهداشت كالا ، بارنامه ، و قراردادهاي تجاري ، معرفينامه نماينده ، وكالتنامه و همچنين تصديق امضاء مقامات محلي قبل از ارسال به سازمانهاي ذيربط داخل كشور مي بايستي توسط سفارت  جمهوري اسلامي ايران در برلین مورد تائيد قرار گيرد

1)
تكميل فرم اطلاعات فروشنده يا توليد كننده (فرم تاييد اسناد(111)

2)ارسال اصل مدرك به همراه يك نسخه كپي 

3) پرداخت هزينه متعلقه طبق ليست (

4) پاكت برگشت با ذكر آدرس و الصاق تمبر كافي جهت پست سفارشي، همراه مدارك فوق الزامي است و جهت تسریع در تقاضایتان حتمآ نوع درخواست خود را روی پاکت ارسالی قید نمائید

ياد آوري

1-
تائيد اسناد تجاري متعلق به شركتها و يا توليد كنندگان حوزه فعاليت اين سركنسولگري طبق كد پستي قابل انجام مي باشد. بديهي است در صورت ارسال مدارك خارج از حوزه سفارت بدون هيچ اقدامي به صاحب آن عودت خواهد شد
2-
پرداخت هزينه بصورت واريز به حساب سفارت و ارسال اصل نسخه واريزي بوده و از ارسال هزينه بصورت نقدي جدآ خوداري گردد
3-
قبل از ارسال صورتحسابها ، گواهي مبداء كالا ، بارنامه به سركنسولگري حتمآ به تائيد اتاق بازرگاني محل و در خصوص گواهي هاي بهداشت و سلامت كالا به تائيد اداره بهداشت محل و در مورد وكالتنامه ها تنظيمي در دفاتر notar به تائيد دادگاه محل رسيده باشد.
4-
در صورت درخواست تائيد كپي مدارك فوق ، مانند اصل آن مي بايستي قبل از ارسال به تائيد مقامات ذيربط رسيده باشد
لطفآ قبل از ارسال مدارک خود آنرا بررسی نمایید زیرا در صورت هر گونه نواقص و یا عدم پاسخ به سوالات مندرج در فرمها , بدون هیچ اقدامی به صاحب آن عودت خواهد شد و جهت تسریع در تقاضایتان حتمآ نوع درخواست خود را روی پاکت ارسالی قید نمائید.

 

هزینه تأیید اسناد تجاری

 

ردیف

تعرفه هزينه مربوط به تآييد اسناد و مدارک تجاري

€  يورو

1

تصديق امضاء و مهر دواير دولتی و نمایندگی های جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور

18

2

تصديق امضاء و مهر مقامات رسمي و دواير دولتي خارجي

24

3

تصديق اعتبار و سرمايه شرکت ها و ترازنامه، اساس نامه، روزنامه رسمي و آگهي ها، سرمايه شرکت، صورت جلسات مجمع عمومي، گواهي سهام و سهم الشرکه شرکاء و تصديق شرکت نامه

54

4

تصديق اعتبار و سرمايه بازرگانان درصورت ارائه مدارک کافي کارت بازرگاني، گواهي هاي سرمايه، گواهي مربوطه به مالکيت بازرگاني

54

5

تصديق معرفي نامه نمايندگان شرکت ها

54

6

تصديق صورتحساب فروش کالا :

تا مبلغ 5000000 ريال (معادل 1تا 152  يورو)

از 5000001 تا مبلغ 50000000 ريال معادل از 153 تا 1516 يورو

از 50000001 تا مبلغ 250000000 ريال معادل از 1517 تا 7576 يورو

از 250000001 تا مبلغ 500000000 ريال معادل از 7577 تا 15152 يورو

از 500000001 تا مبلغ 2500000000 ريال معادل از 15153تا 75758 يورو

از 2500000001 ريال به بالا معادل از 75758 يورو به بالا

درصورت عدم ذکر بهاء

تآييد نسخ بعدي و رونوشت اسناد فوق معادل %10 مبلغ پيش بيني شده در هر بند محاسبه مي گردد

18

60

107

216

420

840

840 

7

تصديق گواهی سالم یا معیوب بودن کالا  ، گواهی استاندارد ، گواهی بهداشتی  و...... :

تا مبلغ 50000000 ريال (معادل 1تا 1516  يورو)

از 50000001 تا مبلغ 500000000 ريال معادل از 1517 تا 151516 يورو

از 500000001 تا مبلغ 5000000000 ريال معادل از 151517 تا 1515152 يورو

از 5000000001 ريال به بالا معادل از 1515152 يورو به بالا

درصورت عدم ذکر بهاء

تآييد نسخ بعدي و رونوشت اسناد فوق معادل %10 مبلغ پيش بيني شده در هر بند محاسبه مي گردد

36

96

180

336

336

8

تصديق گواهی مبدا کالا :

تا مبلغ 5000000 ريال (معادل 1تا 152  يورو)

از 5000001 تا مبلغ 50000000 ريال معادل از 153 تا 1516 يورو

از 50000001 تا مبلغ 250000000 ريال معادل از 1517 تا 7576 يورو

از 250000001 تا مبلغ 500000000 ريال معادل از 7577 تا 15152 يورو

از 500000001 تا مبلغ 2500000000 ريال معادل از 15153تا 75758 يورو

از 2500000001 ريال به بالا معادل از 75758 يورو به بالا

درصورت عدم ذکر بهاء

تآييد نسخ بعدي و رونوشت اسناد فوق معادل %10 مبلغ پيش بيني شده در هر بند محاسبه مي گردد

18

60

107

216

420

840

840 

 

کليه اطلاعات مربوط به هزينه هاي کنسولي مربوط به بخش هاي مختلف در اين بخش در دسترس شما قرارگرفته است، براي اطلاع از هزينه متعلق به مورد خود به صفحه مربوطه در همين بخش مراجعه نمائيد ضمنا هزينه مربوطه را مي توانيد به حساب مندرج در زير واريز و رسيد آن را ضميمه مدارک خود نمائيد

توجه:

ارائه اصل رسيد پرداخت هزينه ها بر اساس جدول هزينه هاي کنسولي الزامي مي باشد

درصورتيکه هزينه پرداختي ازطريق حواله بانکي Überweisung ،انجام شده باشد

ارائه کپي  Kontoauszug مبلغ پرداختي ضروري است

 

 

   دانلود : Form111.pdf           حجم فایل 120 KB
اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تاک - سفارت ایران در برلین
سامانه تاک - تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
امور کنسولی - سفارت ایران در برلین
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهورﯼ اسلامی‌ ايران