1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - صفحه اصلی
گالری
access deny
پیوند ها

* برای کار با این سامانه فقط از طریق کامپیوتر و از مرورگر Google Chrome استفاده نمایید.

در غیر اینصورت، بروز اشکال در اطلاعات و مدارک به عهده کاربر می باشد.

در صورت بروز مشکلات فنی با tak@mfa.gov.ir ارتباط برقرار کنید. لطفا در ایمیل ارسالی شماره ملی و کشور محل اقامت را نیز ذکر نمایید.

 روند کلی کار با سامانه تاک به صورت زیر می باشد:

1 ثبت نام در سامانه تاک
2 ورود به سامانه تاک
3 بارگذاری مدارک و پرکردن فرم الکترونیکی مربوطه / درخواست وکالت نامه و یا تصدیق امضاء
4 دریافت کدرهگیری و چاپ آن
5 مراجعه حضوری به نمایندگی تعیین شده با اصل مدارک مورد نیاز
6 تایید مدرک / صدور وکالت نامه توسط نمایندگی
7 مراجعه به بخش تایید اسناد وزارت امورخارجه  در تهران ، به همراه کد رهگیری برای تایید نهایی
 

نظرات